Bygdeföreningen

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM!

Medlemsavgift för familj 200 kr
Medlemsavgift för enskild person 125 kr
Bankgironr 5709-6000
Swish 123 319 99 24

Bygdeföreningen bildades 1977  för att ”verka för bygdens utveckling och framåtskridande.  Att för byns gemensamma ändamål uppföra en bygdegård och svara för fortsatt underhåll och skötsel”.

Föreningen har ca 150 medlemmar, väldigt många med tanke på att det bor ca 80 personer i byn.

Styrelsen 2023
Ordförande Ida Berglund
Vice ordförande Tony Lussi Granlund
Sekreterare Josefin Silan Karlsson
Kassör Therese Wiklund
Ledamot David Dalberg
Ledamot Maria Lund
Suppleant Roger Glaser
Suppleant Ellen Lundberg

Aktiviteter

På bloggen annonseras våra olika evenemang.