Bygdeföreningen

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM!

Medlemsavgift för familj 150 kr
Medlemsavgift för enskild person 100 kr
Bankgironr 5709-6000
Swish 123 319 99 24

Bygdeföreningen bildades 1977  för att ”verka för bygdens utveckling och framåtskridande.  Att för byns gemensamma ändamål uppföra en bygdegård och svara för fortsatt underhåll och skötsel”.

Föreningen har ca 250 medlemmar, väldigt många med tanke på att det bor ca 80 personer i byn.

Styrelsen
Ordförande Tommy Lund
Vice ordförande Anna Orädd
Sekreterare Inger Wande
Kassör Anna Karlsson
Ledamot David Dalberg
Ledamot Marina Lundberg
Suppleant Tony Granlund

Aktiviteter

På bloggen annonseras våra olika evenemang.