Under fliken STUDICIRKEL 2022 kommer vi att informera om vår studiecirkel.

Vi är elva deltagare och vi samarbetar med NBV.