Bygdeföreningens styrelse efter årsmötet

Ordförande Tommy Lundh

Vice ordförande Anna Orädd

Sekreterare Inger Wande

Kassör Anna Karlsson

Ledamöter David Dalberg och

Marina Lundberg

Suppleant Tony Granlund