Ny styrelse

Bygdeföreningens styrelse efter årsmötet Ordförande Tommy Lundh Vice ordförande Anna Orädd Sekreterare Inger Wande Kassör Anna Karlsson Ledamöter David Dalberg och Marina Lundberg Suppleant.