ÅRSMÖTE

Bredsels bygdeförening håller årsmöte den 22 februari 2018. Mer information kommer längre fram.