skanna0001

 

 

skanna0006

 

Vid den här tiden användes älven till transport av timmer.

Foto: Karl-Filip Sjölund