Välkommen till Bredsel

BYN VID STORFORSENS FOT

70-årsjubileum

I år firar Bredsels Husmodersförening 70 år. Detta kommer att uppmärksammas på årets byadag den 9 augusti. Här ett utdrag ur boken ”Nybyggarna runt.