Välkommen till Bredsel

BYN VID STORFORSENS FOT

Birgitta Forsman

I början av mars 2013 flyttade Birgitta Forsman upp sitt sitt företag Handelshuset till Storforsens naturreservat från centrala Älvsbyn. Efter att det nu gått.

Styrelsen 2014

Ordförande Tommy Lund Vice ordförande Anna Orädd Sekreterare Inger Wande Kassör Birgitta Sjölund Ledamot David Dalberg Ledamot Marina Lundberg Suppleant Jesper Karlsson