Välkommen till Bredsel

BYN VID STORFORSENS FOT

Minnestelegram

Det går bra att beställa MINNESTELEGRAM hos bygdeföreningen. Maila telegramtexten till info@bredsel.se så gör vi ett fint telegram. Din gåva kan du sätta in på föreningens.