God fortsättning på det nya året

Nu är det dags att betala medlemsavgiften för 2013!

Tommy Lund med familj och Jesper Karlsson har redan betalat.

Familjemedlemskap kostar bara 150 kr och medlemskap för enskild kostar endast 100 kr.

BG nr 5709-6000

Mer information om föreningen finns under fliken Bygdeföreningen.

Välkommen som medlem i Bredsels bygdeförening!