Här är några bilder från Varjisträsk och Inlandsbanan.

September 2012, 80 år efter att Inlandsbanan kom till Varjisträsk.

Varjisån rinner genom Storvarjisträsk vid byn Varjisträsk och rinner sedan ut i Piteälven i Bredsel, strax nedanför Storforsen –
så man kan väl säga att Varjisån och Varjisträsk hör lite till Bredsel.