Vilket glädjebesked

Positivt besked från Boverket! Vilken glädje i Bredsels bygdeförening.
Fantastiskt bra jobbat alla som arbetat med ansökan!

Vi kommer naturligtvis att berätta om projektet fortlöpande, men nu först ska vi fira.