Välkommen till Bredsel

BYN VID STORFORSENS FOT

Men NU är det vår…

De gamla påskliljorna tittar fram, blåsipporna blir fler och fler, ett par vitsippor har tittat upp, strömfåran i Varjisån och älven blir större och.