Ännu en solig vacker dag vid forsen

Denna lördag promenerade flera tyska turister vid forsen. Trist att gångbron över Vargisån inte går att använda.