Välkommen till Bredsel

BYN VID STORFORSENS FOT

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse för Bredsels bygdeförening 2011 Styrelsen för Bredsels bygdeförening avger följande rapport för verksamhetsåret 2011. Styrelsen har under året haft följande sammansättning: ordförande Tommy.