Liksom tidigare vintrar tar isen och vattnet nya vägar. Spännande se hur det blir längre fram i vinter. Gångbron över Vargisån vilar på is och nedströms älven fylls det hela tiden på med nytt vatten. Stränderna och selet är täckt av stora isblock.