Första campingen

I början på 70-talet köpte kommunen mark av Gösta Karlsson och anlade Storforsens Camping med tio stugor, servicebyggnad och plats för tält och husvagnar. Den gamla byggnaden blev TV- och sällskapsrum.

april-2011december-2002april-2015 augusti-2013-medium december-2002 december-2010 februari-2013-medium juli-2011 juli-2012 juli-2014-medium juni-2012 november-2010