”Baren”

Storforsens Sommarservering öppnade 1954.
Serveringen, som var öppen sommartid, drevs av Gertrud Mattsson och Gertrud Karlsson.

baren1954

barenfargsaab

Foto: K-F Sjölund