Tänk så fint det var förr när Karlssons kor betade på åkrarna!