Varjisån

Vi har fått en ny fin skylt vid Varjisåbron. Stavade vi inte med g förr? Vargisån…, någon som minns?

Så här såg det ut igår, den första april.

 Så här står det i Wikipedia om Varjisån:

”Varjisån, skogsälv i Norrbotten och Lappland. Utgör Piteälvens största biflöde. Längd ca 80 km. Varjisån börjar med några mindre bäckar och små tjärnar nedanför bergen Daitavare, Udtjapuouta och Jårpåkvare och rinner sedan ut sjön i Kuollejaure, cirka 4 mil väster om Kåbdalis och cirka 5,5 mil norr om Arvidsjaur. Den rinner sedan genom ytterligare två sjöar Lill-Varjisträsket och Stor-Varjisträsket, där Inlandsbanan går tätt utmed sjöns norra sida med Varjisträsk järnvägsstation endast 25 meter från stranden. Biflöden är Iggejaurbäcken, Vitbäcken, Sikån samt Telejokk. Den mynnar sedan ut i Pitälven nedanför Storforsen. Varjisån har tidigare varit en flottningsled som anslöt till Pitälven.”